CRS

CSR är en förkortning för Corporate Social Responsibility, som beskriver företagens samhällsansvar för sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Som grund för vårt arbete med CSR ligger vår vision och vår affärsidé. Enligt oss på Forss Webservice AB handlar ansvaret om ansvarsfullt beteende i allt vi gör gentemot våra kunder, medarbetare, intressenter och i samhället vi verkar.
Vi tror på långsiktiga relationer där vi skapar produkter och tjänster med en minimal miljöpåverkan och utvecklar lösningar som baseras på verkliga behov.

Nedan följer några av de projekt vi arbetar med inom CSR.

Miljövänlig IT

Forss Webservice strävar alltid efter att arbeta och tänka miljövänligt. Ett steg i detta arbete skedde i samband med nybyggnationen av våra nya lokaler på Lövåsen i Katrineholm. Dessa lokaler byggdes med miljön i åtanke.

El som vi köper in till vår verksamhet kommer oavkortat från förnybara källor så som vind och vatten. Vår miljövänliga kylanläggning använder dessutom kylan från berget under vår serverhall. Detta gör att vi har en energieffektiv kylning och uppvärmning av fastigheten.

Vi jobbar med så strömsnåla alternativ som möjligt och följer den tekniska utvecklingen. Ett annat verktyg för att skona miljön är vårt arbete med virtuella maskiner.

Katrineholms Tekniska College - KTC

KTC är en gymnasieskola med fem program varav två är högskoleförberedande – Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet. Övriga program är El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet samt Industritekniska programmet.

Forss Webservice AB är ett av medlemsföretagen i KTC Intressenter som är engagerade i den lokala gymnasieskolan i ett samarbete mellan näringslivet och kommunen. Genom vår medverkan i KTC Intressenter har vi haft möjlighet att ta emot elever på studiebesök, delta i programråd för att diskutera programövergripande frågor som utbildningens mål, förväntade kunskaper, kursmoment.

Det lokala företagsklimatet

Mattias Forss brinner för det lokala företagsklimatet och har sedan 2005 engagerat sig i Företagarna Katrineholm Flen Vingåkers styrelse, där han sedan ett par år tillbaka är ordförande.

Föreningslivet

För oss på Forss Webservice AB är det även viktigt att stödja det lokala föreningslivet. Vi är sedan 2006 stolta sponsorer till Katrineholms Golfklubb och sedan 2007 även stolt sponsor till Värmbols FC.

Skrolla till toppen