SSL-certifikat

Ett SSL-certifikat är en typ av elektronisk legitimation. På samma sätt som personer kan legitimera sig med ID-kort eller pass, så kan exempelvis en webbplats legitimera sig med ett SSL-certifikat. Genom en webbläsare kan en sorts legitimationskontroll av certifikatet göras för att se vem som innehar det. SSL-certifikat används för att kunna säkra en server, till exempel en webbserver eller en mailserver. För att kunna ta emot kortbetalningar på en webbplats är det obligatoriskt att inneha ett SSL-certifikat.

Utfärdare

Precis som ett pass så har ett SSL-certifikat en utfärdare. För SSL-certifikat kallas utfärdaren på engelska Certificate Authority (CA). För att staten ska utfärda ett pass behövs giltig dokumentation. På samma sätt kräver en utfärdare giltig dokumentation av den som ansöker om ett SSL-certifikat innan certifikatet utfärdas. Utfärdaren intygar och står således som garant för att SSL-certifikatet är korrekt.

Kontakta oss för att beställa SSL-Certifikat redan idag! 

Kontakta oss på 0150 – 66 26 00 eller via e-post info@forss.se

Typer av certifikat

Det går att skapa ett certifikat själv, ett självsignerat certifikat. Om ett självsignerat certifikat används på en webbserver får besökaren upp en varning vid besök till webbplatsen. För att slippa denna dialogruta behövs ett certifikat utfärdat av en utfärdare.

Vi arbetar framförallt med två typer av certifikat:

  • Domänvalidering innebär att endast en kontroll görs av att den som söker certifikatet har kontroll över domännamnet.
  • Utökad validering (Extended Validation, EV) är en typ av SSL-certifikat med en hög nivå av kontroll vid utfärdandet. Många internetbanker innehar denna certifikattyp. Med ett EV-certifikat syns företagets namn i grönt i webbläsarens adressrad, vilket gör att besökaren lätt kan verifiera att han/hon besöker den korrekta webbplatsen.

Pris

Från 495 kr/år exkl. moms vid 3 års certifikat

Skrolla till toppen