Sedan 1 januari 2023 är Forss IT AB ny ägare till KFV IT & Telecom AB.
Verksamheten planeras att övertas av Forss IT under början av 2023.

De båda företagen har mycket gemensamt, inte bara att båda har sin verksamhet baserad i Katrineholm. Erbjudandet till kunderna är snarlikt och företagen har i flera fall varit leverantörer till samma kunder.

Med de ständigt ökade behoven av IT hos företagen och den snabbt föränderliga omvärlden har Forss IT tillsammans med de tidigare ägarna av KFV IT gemensamt kommit fram till att denna affär ger oss de bästa förutsättningarna att fortsätta utvecklas som en ännu starkare IT-leverantör till våra kunder.

Bredare erbjudande
KFV IT har även erbjudit tjänster inom telekom, systemutveckling och affärssystemet Pyramid som utgör välkomna tillägg till erbjudandet.

Organisation
Alla anställda och även de tidigare delägarna är kvar i organisationen och kunderna fortsätter med samma kontaktpersoner.
Numera finns personalen från båda företagen i Forss IT:s nyligen tillbyggda lokaler på Lövåsenområdet i Katrineholm.
Totalt i koncernen är vi nu drygt 30 personer, inräknat dotterbolaget WR-IT i Norrköping.

Med det större teamet står vi tillsammans ännu starkare både resurs- och kompetensmässigt, vilket gör att vi skapar goda förutsättningar för att fortsätta utvecklas som en stark IT-leverantör till våra kunder.

Om Forss IT AB
Katrineholmsföretaget Forss IT AB har i år drivits i 25 år. Företaget har en stark position i Katrineholm, Flen och Vingåker, samtidigt som det finns kunder över hela landet. Sedan april 2022 ingår WR-IT i Norrköping som ett dotterbolag.

Vi ser fram emot ett spännande 2023.

För mer information kontakta

Christian Wallinder, Forss IT AB
0150-66 26 58
chrisitan.wallinder@forss.se

Mattias Forss, Forss IT AB
0150-66 26 50
mattias.forss@forss.se

Andreas Strömgren, KFV IT
0150-725 55
andreas.stromgren@forss.se

Thomas Söderlind, KFV IT
0150-725 52
thomas.soderlind@forss.se

Daniel Wahlberg, KFV IT
0150-725 57
daniel.wahlberg@forss.se

Skrolla till toppen