Forss Webservice AB

- ett rekommenderat företag

Vi är ett licensierat R-Företag (rekommenderat företag).

Vårt etiska förhållningssätt

Som anslutet partnerföretag/organisation verkar vi för ett etiskt förhållningssätt i allt vad vi företar oss, vare sig vi ägnar oss åt affärer eller ägnar oss åt annan verksamhet. Vårt mål är att tillfredsställa viktiga behov hos våra kunder/uppdragsgivare och andra intressenter. Vi vill erbjuda varor och tjänster som är långsiktigt goda.

I vår verksamhet tar vi hänsyn till väsentliga samhällsintressen, t.ex. på miljö- och hälsoområdet. Vi anstränger oss för att bidra till en renare miljö och ett samhälle som är mer resurshushållande. Vi vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra anställda och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering. Vi eftersträvar ett mer medmänskligt samhälle där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor. Genom våra insatser vill vi bidra till en långsiktigt god samhällsutveckling. Denna etikpolicy och dessa handlingsprinciper ska förankras bland samtliga anställda i företaget/organisation.

Våra etiska handlingsprinciper

1. I allt vårt handlande strävar vi efter att uppträda så professionellt och korrekt vi kan och gör det på ett sätt som bidrar till ett ökat förtroende för affärsverksamhet och näringsliv.

2. Vi strävar efter att bedriva vår affärsmässiga verksamhet och främja våra företag/organisationer på ett moraliskt oantastligt sätt samt i övrigt enligt god affärssed och inom lagens alla råmärken.

3. Vi ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.

4. Vi strävar alltid efter en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden om vad vi erbjuder.

5. Vi uppträder alltid gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar taktkänsla, men vi talar aldrig osanning.

6. Vi motverkar aktivt mobbning eller andra trakasserier.

7. När vi ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm på ett relevant sätt. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

Mer information finns på R-Företagens hemsida om R-licensen.

Skrolla till toppen